Programa de 8,000 metros de perforación diamantina en subterráneo y 10,000 mts de perforación en superficie.